Ledelse og administration

Bestyrelse
Finn Jensen

Formand

26 11 42 57

Henrik Waage

Kasserer

25 21 05 79

Jens Pedersen

Aktiviteter / Kontakt Ungdom

23 99 12 11

Patrick Holgersen

Branding / Sponsorudvalg

22 10 75 91

Søren Hansen

Turneringsudvalg - Materialeansvarlig

53 53 05 30

Simon Wulff-Rieck

Koordinator Børn

21 37 83 61

Administration
Heino Hansen

Webmaster

40 60 62 76

Helle Sandgaard-Jørgensen

Bogholder

51 92 47 02

Henrik Sandgaard-Jørgensen

Turneringsudvalg

24 68 05 05