Om klubben

Næstved/Herlufsholm Håndbold er dannet af Herlufsholm Gymnastikforening, håndboldafdelingen – stiftet 1938 & Næstved Idræts Forening, håndboldafdelingen ved sammenlægning 1. april 1989.

Indtil da eksisterede afdelingerne hver for sig med blandede resultater til følge. Begge foreninger har gennem tiderne oplevet deres velmagtsdage med hold for herrernes vedkommende i 2. division, daværende næstbedste række og for Næstveds damers vedkommende med deltagelse i 1. division, daværende bedste række. De nuværende placeringer af senior- og ungdomshold kan ses under henholdsvis senior og ungdom.

Hovedformålet med sammenlægningen var at forbedre forholdene for håndboldspillerne i Næstved Kommune. Det er stadig den dag i dag vores største drivkraft.

Indtil nu er vi lykkedes rimeligt helt generelt, men især i ungdomsafdelingen. Her har man gennem et stort lederarbejde fået skabt hold i samtlige aldersgrupper. Den gode udvikling på ungdomssiden var aldrig kommet i stand uden en fremragende børneafdeling. De har gennem mange år formået at rekruttere masser af børn til håndboldspillet, og ikke ufortjent blev de i 1992 kåret til Årets Børnehåndboldklub i Danmark.

Der er ca. 350 medlemmer i Næstved/Herlufsholm Håndbold – heraf ca. 275 børne-/ungdomsspillere.

Til tilvejebringelsen af det økonomiske grundlag for de sportslige aktiviteter arrangerer og deltager foreningen i mange aktiviteter – Grøn Koncert, Karrebæk Triatlon m.m.. Efterhånden har vi nået et ry, der gør, at kommunen og firmaer kontakter os uopfordret for at få tilbud på diverse opgaver, og det er vi selvsagt meget glade for. Vi afholder ligeledes vores eget opstart stævne (Næstved Cup) for U11-U19 i September måned, med deltager af omkring 250 hold de seneste år.

I 2009 lavede foreningen ”Visioner og målsætninger for de kommende tre år”, og disse er igen blevet opdateret og revideret i 2019 – se særskilt punkt.
Klubbens ledere og trænere er under udførelsen af deres hverv dækket af DIFs of DGIs fælles forsikringer 
Spillere skal selv sørge for at være forsikret gennem en privat ulykkesforsikring.